NLP Nedir?
Bilinen tüm sorunların üstesinden gelebilecek; inançları, davranışları, düşünceleri ve hisleri değiştiren, fobileri ve korkuları yok eden kesin ve kolay uygulanabilir bir çeşit zihni kontrol altına alma methodudur.


NLP üç temel kavrama dayanmaktadır;
1.    Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.
2.    Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.
3.    Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

NLP Faydaları
 • Kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmak
 • Özgüven geliştirmek
 • İletişim becerilerini geliştirerek daha sağlıklı ilişkiler kurmak
 • İkna kabiliyetini geliştirmek ve satış konusunda uzmanlaşmak
 • Kısıtlayıcı ve istenmeyen davranışları değiştirmek
 • Pozitif bakış açısı kazanmak
 • Fobilerden ve korkulardan kurtulmak
 • Eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırmak

NLP Kullanım Alanları;

Kişisel Gelişim
 • Beden-zihin uyumu sağlayarak yaşam kalitesinin yükselmesi
 • Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi
 • İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması
 • İstemediğiniz davranışlardan kurtulma

Terapide
 • Panik atak
 • Sosyal Fobiler
 • Depresyon

Eğitimde Öğrenciler
 • Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi
 • Hızlı ve kalıcı öğrenme
 • Bilinçaltındaki kayıtlardan kaynaklanan öğrenme engellerini kaldırma
 • Sınavlara hazırlanırken stresten arınma

Eğitimde Öğretmenler
 • Modellemeyle başarıyı kazandırmak
 • NLP öğrenme sistemi ile konuyu öğrencilerine, anlaşılır şekilde aktarma yeteneği kazanma
 • Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak
 • Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma

İş Dünyası
 • Başarılı takım kurma ve takım ruhunu geliştirme
 • Vizyon ve misyon geliştirme
 • Karar ve motivasyon stratejilerini öğrenme
 • Satış ve pazarlama stratejilerini öğrenme
 • Yönetim, iletişim ve liderlik becerilerini kazanma 


Daha fazla bilgi için Mine Canova Coaching ile iletişime geçebilirsiniz.


Duyurular
Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetleri
Copyright © 2014 Mine Canova
E-Mail Adresiniz